Kierrätettyjen kasvualustojen edut viherrakentajille

Kierrätettyjen kasvualustojen käyttö viheralueiden rakentamisessa suojelee luontoa ja sen monimuotoisuutta, mutta tarjoaa myös monia etuja alan yrityksille. Nämä edut ovat ensisijaisesti selviä kustannussäästöjä, mutta myös ympäristötietoisuuden ja pienemmän hiilijalanjäljen mukanaan tuomia parannuksia yrityksen imagoon ja sen maineeseen asiakkaiden keskuudessa.

section-img-0606-jalanjalki.jpg

Ympäristöystävällisyys ja hiilijalanjäljen pienentäminen

Kierrätettyjen kasvualustojen käyttö viheralueiden rakentamisessa edistää kestävää kehitystä ja ympäristöystävällistä suunnittelua. Epätoivotun jätteen määrä voidaan minimoida hyödyntämällä jo olemassa olevia resursseja. Samalla suojellaan luonnonvaroja, kontrolloidaan paremmin hallittua ravinteiden kiertoa ja edistetään kestävää maa-ainesten käyttöä.

Myös turvealueiden suojelu on tärkeää maanrakentamisessa. Turvesuot ovat arvokkaita ja neitseellisiä ekosysteemejä, joilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Niiden tuhoutuminen tai huonokuntoiseksi muuttuminen voi aiheuttaa vakavia ympäristövaikutuksia.

Pihamaan tuotteet tehdään neitseellistä luontoa tuhoamatta sen monimuotoisuutta varjellen.
section-img-0603-kustannus.jpg

Kustannussäästöt ja -tehokkuus

Nykyaikainen, kierrätetty kasvualusta on taloudellisempi vaihtoehto perinteisiin ja vanhanaikaisiin kasvualustoihin verrattuna.

Pihamaan kierrätetyt kasvualustat ovat myös helpommin saatavilla kuin perinteiset kasvualustat. Lisäksi toimintamme skaalautuu joustavasti asiakkaidemme tarpeisiin, jolloin vältytään pullonkaulaongelmien mukanaan tuomista kustannuksista ja viivytyksistä.

Materiaalien saatavuus ja logistiikkahyödyt ovat myös kiistattomia. Parhaimmillaan uuden tehdashallin tai infrarakentamisen työmaa-alueelta voidaan kierrättää maa-aineksia alueelle tulevien viheralueiden kasvualustaksi. Tämä on logistisesti hyvin suoraviivainen ratkaisu ja käytännöllinen tapa hyödyntää jo olemassa olevia materiaaleja. Samalla vähennetään myös jätemääriä mikä minimoi esimerkiksi maankaatopaikalle vietävän maa-aineksen kustannukset.

Suomessa on myös ympäristön suojeluun tähtääviä tukiohjelmia ja kannustimia, jotka saattavat edellyttää kierrätettyjen kasvualustojen käyttöä tai sitä, että kasvualustoissa ei ole käytetty neitseellistä turvetta. Pihamaan kierrätettyjen kasvualustojen käyttö voi siis tuoda viherrakentajalle merkittäviäkin etuja.
section-img-0604-vastuu.jpg

Ympäristövastuullisuus ja asiakkaiden mieltymysten täyttäminen

Kierrätetty kasvualusta todella edistää kestävää kehitystä. Yritykset voivat osoittaa ympäristövastuullisuuttaan ja vähentää hiilijalanjälkeään käyttämällä kierrätettyä kasvualustaa.

Yhä useammat asiakkaat arvostavat ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja kestävää rakentamista. Kierrätetyn kasvualustan käyttö houkuttelee ympäristötietoisia asiakkaita ja parantaa yrityksen mainetta tämän koko ajan kasvavan asiakaskunnan keskuudessa.
section-img-0605-laatu.jpg

Parempi laatu ja osaaminen

Ravinteikkuus
Kierrätetyt kasvualustat sisältävät runsaasti ravinteita, kuten typpeä, fosforia ja kaliumia. Tämä auttaa tukemaan kasvien terveellistä kasvua ja kehitystä viheralueilla. Kierrätetyissä kasvualustoissa on myös muita hyödyllisiä ainesosia, kuten orgaanisia aineksia, jotka edistävät maaperän hedelmällisyyttä ja kasvien hyvinvointia.

Vedenpidätyskyky
Kierrätetyt kasvualustat ovat erinomaisia vedenpidätyskyvyltään, mikä on tärkeää viheralueiden kastelutarpeen mitoittamisessa. Hyvä vedenpidätyskyky auttaa säilyttämään kosteuden maaperässä, mikä puolestaan vähentää vedenkulutusta ja ylläpitää kasvien elinvoimaa kuivina aikoina.

Pihamaan ammattitaito ja tuotteiden laatu
Ammattitaitoinen soveltuvuuden arviointi sekä tehokas seulonta takaavat puhtaan maa-aineksen kasvualustojen pohjaksi. Ravinteikas kierrätysmulta saa lopullisen muotonsa kun maa-ainekseen lisätään esimerkiksi viherkompostia tai muita valikoituja aineksia tarpeen mukaan.

Huolehdimme siitä, että tuotteidemme ominaisuudet, kuten PH arvo, johtokyky, karkeus sekä fosfori- ja kaliumpitoisuudet ovat juuri oikealla tasolla. Kaikki Pihamaan tuotteet ovat myös Ruokaviraston valvomia ja niiden laatua kehitetään jatkuvasti. Pihamaalla on lisäksi Ruokaviraston myöntämä lannoitevalmistealan sertifikaatti.

Asiakkaan tyytyväisyyden takaa huolellinen suunnittelu ja tuotteen viimeistely käyttötarkoitukseen sopivaksi tarvittaessa.