prd09eroosionestoratkaisut.jpg

Eroosionestoratkaisut

Teiden varsille toteutettavat vallit sekä muut jyrkät rinteet, ovat erityisen haastavia kasvupaikkoja juuri alustan paikallaan pysymisen vuoksi. Pihamaan Eroosionestoratkaisut tuovat avun juuri niihin tilanteisiin missä kasvualustan liikkumattomuus on kriittinen ominaisuus.

Pihamaan Eroosionestoratkaisu tarjoaa innovatiivisen, kestävän ja kustannustehokkaan vaihto- ehdon, joka perustuu luonnon omaan voimaan ja Pihamaan ainutlaatuiseen kasvualustaan. Olipa kyseessä jyrkkä rinne tai maavalli, meidän tarkoitukseen kehitetty kasvualustamme pitää maaperän paikallaan ja suojaa ympäristöä.

Tehokas ja luonnollinen

Eroosionhallinta onnistuu ilman maahan asennettavia verkkoja tai muita rakenteita. Uskomme vahvasti kehittämäämme kasvualustaan, joka todennetusti vahvistaa maata ja estää tehok- kaasti eroosiota.

Samalla kun kasvualustamme vahvistaa maaperää rakenteelli- sesti ja ravinteellisesti, se samal- la estää tehokkaasti eroosiota. Kukoistavien kasvien juuristo edistää entisestään maan paikoillaan pysymistä ja suojaa sitä mm. sateen aiheuttamalta huuhtoutumiselta.

Eroosion haittavaikutuksia

Maan köyhtyminen: Eroosio poistaa arvokasta pintamaata, joka sisältää ravinteita ja eloperäistä ainesta. Tämä johtaa maan köyhtymiseen ja heikentää maan kykyä tukea kasvillisuutta.

Vesistöjen saastuminen: Eroosio voi kuljettaa mukanaan maa-aineksia, ravinteita ja haitta-aineita vesistöihin mikä johtaa rehevöitymiseen ja vaikuttaa vedenlaatuun sekä ekosysteemeihin.

Maiseman muutokset: Voimakas eroosio voi muuttaa maisemaa merkittävästi. Maanvyörymät ja muut maanmuotojen muutokset vaikuttavat huomattavasti alueiden käyttökelpoisuuteen ja ulkomuotoon.

Kestävä ratkaisu

Pihamaan kaikki kasvualustat ovat 100% kierrätettyjä. Myös Eroosionestoratkaisumme on kiertotalouden taidonnäyte. Murtuvien vallien ja hukkaan valuvien ravinteiden tilalla on paikallaan pysyvä, luonnonvaroja säästävä kasvualusta.

Pihamaan ratkaisu poistaa eroosion mukanaan tuomia haittoja, suojelee maaperää, vähentää hiilidioksidipäästöjä, ylläpitää kasvillisuutta hankalissa kohteissa ja suojelee luonnon monimuotoisuutta.

Joustava ja kustannustehokas

Pihamaan menetelmä on jopa 7 kertaa edullisempi verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Työturvallisuutta edistävä tekniikkamme varmistaa, että eroosiontorjunta on turvallista ja budjettiystävällistä.

Joustavuutta tuo paitsi se, että ratkaisumme soveltuu monenlaisiin kohteisiin, myös se että kasvualustamme voidaan levittää lumen päälle, mahdollistaen toteutuksen myös talvisin. Tämä tuo mukanaan pelivaraa aikataulutukseen koska konekalustoa voidaan hyödyntää tehokkaasti hiljaisina aikoina.

Käyttötarkoitus

Kasvualusta: Maaperän paikallaan pysyvyyttä edistävä kasvualusta.