prd04havupuumulta.jpg

Havupuumulta

Erityisesti havupuukasveille suunniteltu Havupuumulta jäljittelee ominaisuuksillaan luonnolllista, havupuille parhaiten sopivaa kasvuympäristöä.

Käyttötarkoitus

Kasvualusta: Havupuut

Käyttöohje

Havupuumulta on kompostilannoitettu kasvualusta, joka sopii istutusmullaksi puille ja pensaille, jotka tarvitsevat matalan pH:n. Komposti antaa multaan pitkävaikutteisen lannoituksen. Jatkossa lannoitukset kasvien normaalien vaatimuksien mukaan. Suositeltava kerrosvahvuus uutta nurmikkoa perustettaessa on n. 25 cm, kasvimaalle n. 30 cm, pensaille 30-50 cm ja kotipihan puille 50-80cm. Käytä tuote mahdollisimman pian toimituksen jälkeen, sillä varastoitaessa ravinnearvot muuttuvat. Jos varastoit tuotetta pidempään, huolehdi ettei siihen pääse tuulilevitteisiä rikkaruohoja. Havupuumulta tiivistyy n. 20%

Tuotteen ominaisuustiedot

Ominaisuus Arvo (*
PH 5,9
Johtokyky 29 mS/m
Vesiliukoinen typpi 60 mg/l
Liukoinen fosfori 24 mg/l
Liukoinen magnesium 150 mg/l
Liukoinen kalium 198 mg/l
Kosteus 21,5 %
Orgaaninen aines(k-a) 9 %
Karkeusaste, max.rae 16 mm
*) Arvo on tavoitearvo,
sallittu vaihteluväli
lannoitevalmistelain
mukaisesti